Kanalizacja sanitarna Wojnowice

W związku z wnioskami mieszkańców o przedłużenie terminu wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach, Wójt Gminy Czernica informuje, że termin odbioru geodezyjnego i technicznego przyłączy kanalizacyjnych przesunięty jest do dnia 15.12.2017 r.