Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

11 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek spotkania:

1.    Opiniowanie projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2018.
2.    Opracowanie i przyjęcie planu Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
3.    Podsumowanie pracy komisji Rewizyjnej w roku 2017, sprawozdanie z działalności.
4.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.

 
 
                                                       Przewodnicząca Komisji
 
                                                          Magdalena Brandys