Kolejne dofinansowanie na działania skierowane dla szkół Gminy Czernica.

27 listopada 2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dokonała wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania dla Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

Na wysokim drugim miejscu na liście rankingowej znalazł się projekt partnerski „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”. Wartość projektu wynosi 749 375 zł a kwota dofinansowania to 711 906 zł. Projekt ten dla Gminy Czernica stanowić będzie kontynuację obecnie realizowanego w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej i w Szkole Podstawowej w Ratowicach projektu pn. „Szkoły przyszłości Gminy Czernica”.


Jako projekt partnerski, jest projektem wymagającym zaangażowania i pracy wszystkich parterów, łącząc w sobie rozwiązania problemów edukacyjnych czterech różnych gmin. W Gminie Czernica realizowany będzie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.


Informacja o rozstrzygnięciu naboru: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/102-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-podstawowej-gimnazjalnej-i-ponadgimnazjalnej-1022-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-podstawowej-gimnazjalnej-i-ponadgimnazjalnej-zit-wroclawskiego-obsza-1/