USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji w wysokości 100 % kosztów na 2018 r.


 
WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA jest:

złożenie w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Czernica wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 25 stycznia 2018 r.


Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 603284455
lub osobiście w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Czernica w godzinach urzędowania.


Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.
 

 WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA