Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

17 stycznia 2018r. o godz. 15.30 w nowym przedszkolu w Dobrzykowicach przy ul. Sukcesu


Porządek spotkania:
1.    Zapoznanie się ze strukturą Szkół Podstawowych na terenie gminy oraz ich potrzebami. Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych.
2.    Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czernica
3.    Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.
4.    Opiniowanie projektów uchwał
5.    Sprawy  różne- bieżące.
                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                 
                                                                                       Ryszard Wychudzki