Z Nadolic Wielkich do Zimbabwe

W Nadolicach Wielkich - filii nr 3 Gminnej Biblioteki w Czernicy trwają „Zabawy w języku angielskim”. Prowadzi je wolnotaryjnie native spikerka Faustyna Hama. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i polegają raczej na zabawie, niż edukacji.

Chętnych nigdy nie brakuje, choć liczba miejsc jest ograniczona. Pani Faustyna jest jednocześnie prezeską Emilia’s Heart Foundation. Celem tej Fundacji jest kontynuacja dzieła pani Emilii – prywatnie nieżyjącej matki pani Faustyny - która opiekowała się sierocińcami w Zimbabwe. W listopadzie 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się w zbiórkę artykułów szkolnych dla podopiecznych Fundacji. Są nimi w szczególności wychowankowie dwóch Domów Dziecka: Mount Melleray Orphange w miejscowości Nyanga i Scared Heart Orphange w Rusape w Zimbabwe. To sierocińce wymagające każdej pomocy. W pierwszym domu mieszka 26 dzieci w wieku 7-18 lat, w drugim - 10 od 1-6 lat. Tym razem Fundacja oprócz żywności zdecydowała się dostarczyć dzieciom wyprawkę szkolną.  Przez miesiąc zbieraliśmy to, co kupujemy we wrześniu własnym dzieciom. Była to jedna z wielu inicjatyw Fundacji. Ta, nosiła nazwę: ”BACK TO SCHOOL” i została przeprowadzona w grudniu, ponieważ w Zimbabwe dzieci rozpoczynają rok szkolny z początkiem roku kalendarzowego. Oprócz wyprawki szkolnej (skompletowanej dzięki ofiarności naszych czytelników) zapakowaliśmy listy i materiały filmowe przygotowane z udziałem miejscowych dzieci na zajęciach w języku angielskim. Duży pakunek wyruszył na miejsce wraz z panią Faustyną Hama, która zadbała o to, by wszystko dotarło na miejsce. Na odpowiedz nie musieliśmy długo czekać. Otrzymaliśmy wiele wdzięcznych listów i fotografii, które zebrane w całość zdobić będą ściany biblioteki w Nadolicach Wielkich. 


Pani Faustyna przeprowadziła dla nas lekcję empatii i tolerancji, której ani my – rodzice, ani nasze dzieci nie nauczylibyśmy się z książek, ani z doniesień prasowych.
 

Justyna Skwarska