Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

w dniu 02.02.2018 r. o godzinie 12,00 w sali konferencyjnej UG w Czernicy.Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa , które odbędzie się dnia 02.02.2018 r. o godzinie 12,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek posiedzenia:

1.    Ocena realizacji zadania: budowa kanalizacji w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej.
2.    Omówienie problemów dotyczących melioracji na terenie Gminy Czernica.
3.    Opiniowanie uchwał Rady Gminy Czernica.
4.    Sprawy bieżące.
 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                      Adam Jaskuła