Podziękowania

od dr Edwarda Wąsiewicza Konsula Honorowego Austrii we Wrocławiu