KOLEJOWA W DOBRZYKOWICACH OŚWIETLONA

W dniu 23 lutego br. odebrano zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w miejscowości Dobrzykowice”.

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADAMEX” s.c. z Legnicy. W ramach robót powstał nowy odcinek oświetlenia drogowego - 5 słupów (do skrzyżowania z ul. Modrzewiową) oraz zmodernizowane zostało oświetlenie już istniejące – 3 słupy. Powstałe oświetlenie drogowe to element zapewnienia bezpieczniejszej możliwości dotarcia do nowo budowanego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach.

Oświetlony został odcinek drogi do miejsca, gdzie planowana jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, które łączyć będzie projektowany chodnik przy drodze powiatowej (z informacji posiadanych przez gminę wynika, że Zarząd Powiatu Wrocławskiego zlecił już wykonanie dokumentacji projektowej) z chodnikiem na terenie szkoły, oraz wjazd na osiedle mieszkaniowe przy ul. Modrzewiowej i sąsiednich.
 

Wartość zadania wyniosła ok. 51 tys. zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy.