Sesja Rady Gminy Czernica

14 marca 2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).Proponowany porządek obrad:
1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach;
2)    przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości w Dobrzykowicach w Przedszkole Publiczne w Dobrzykowicach;
3)    utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach;
4)    projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 3 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
5)    podziału Gminy Czernica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
6)    podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad Rady.Przewodniczący
Rady Gminy Czernica
                          
Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ