Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje

w dniu 12 marca 2018 r. w godzinach 12:30-13:30 w Urzędzie Gminy Czernica pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy Czernica.