Odnowa Dolnośląskiej Wsi

12 marca 2018 r. Gmina Czernica po raz kolejny złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

W tym roku wnioskiem o dofinansowanie objęta została nowo wybudowana świetlica wiejska w Chrząstawie Małej. Na zadanie pn. „Świetlica wiejska – centrum kulturalne i społeczne wsi. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Małej wraz z zagospodarowaniem skwerku” zaplanowano zakupy na kwotę 30 000 zł a wsparcie finansowe Samorządu Województwa sięgnąć może 50% kosztów tj. 15 000 zł. Częściowo wkład własny Gminy Czernica został zaplanowany w ramach funduszu sołeckiego Chrząstawy Małej. W projekcie zaplanowano przede wszystkim zakup podstawowego wyposażenia sali głównej świetlicy oraz zaplecza.