Kolejne inwestycje drogowe w gminie

W miesiącu marcu przekazano teren budowy dla realizacji następujących zadań drogowych:

1.„Przebudowa ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową do wału przeciwpowodziowego Etap 1A”.
W ramach zadania wykonana zostanie nowa konstrukcja i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, oraz odcinek kanalizacji deszczowej. 
Roboty zrealizuje firma Pro-Tra Building Sp. z o.o. z Wrocławia. Roboty mają się zakończyć zgodnie z umową do 31.08.2018 r. Koszt realizacji wyniesie 686 tys. zł i finansowany będzie z budżetu gminy oraz środków pochodzących od osób fizycznych.

2. „Przebudowa ul. Głównej w zakresie chodnika i odwodnienia w Wojnowicach”
W ramach prac wykonany zostanie jednostronny chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Polnej. Wykonane zostaną nowe studnie, ściek przykrawężnikowy i wpusty uliczne z włączeniem do rowu przydrożnego, który poddany zostanie dodatkowo renowacji. Prace będzie realizowała firma PLAYLAND z Brzegu.
Wykonanie zadania, zgodnie z zawartą umową ma nastąpić do 07.09.2018r.
Wartość zadania wynosi 418 tys. zł i w całości będzie sfinansowana z budżetu gminy.