Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

17 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.
 

Porządek posiedzenia:
 
1.    Analiza w zakresie gminnych obiektów komunalnych i nieruchomości.
2.    Opiniowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodnicząca Komisji

Magdalena Brandys