Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

18 kwietnia 2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica
Porządek posiedzenia:

1.    Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w szkołach i na obiektach sportowych –Sale gimnastyczne, Orlik, Boiska przyszkolne.
2.    Zapoznanie się z realizacją zadań publicznych przez NGO za 2017r.
3.    Opiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy różne  - bieżące.

 

Przewodniczący Komisji
Ryszard Wychudzki