Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich

ubiegających się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach


Dyrektor Szkoły informuje, że dzięki staraniom Wójta Gminy Czernica Pana Włodzimierza Chlebosza oraz decyzji Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który odpowiada za Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansującą realizację projektu), w budynku szkoły przy ul. Sukcesu 2 od 1 września 2018 r. zostaną uruchomione dodatkowe dwa oddziały przedszkolne.
Podjęte działania umożliwiły zapewnienie miejsc wszystkim dzieciom zobowiązanym do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Wykaz dzieci przyjętych do nowych oddziałów zostanie podany do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły przy ul. Szkolnej 1 i w siedzibie przedszkola przy ul. Sukcesu 2  w dniu 15 maja 2018 r. o godzinie 14.
Rodzicom, którzy wykazali się cierpliwością i zrozumieniem zaistniałej sytuacji bardzo dziękuję.
 

Anna Włodarczyk
Dyrektor Szkoły