Do 15 maja 2018 r. - II rata podatku

Przypominamy, że do 15 maja 2018 roku osoby fizyczne powinny wpłacić II ratę podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Przypominamy, że od 1 maja 2018 r. zmianie uległ rachunek bankowy. 
 

Wpłaty powinny być dokonane na rachunek w Getin Noble Bank S.A.
23 1560 0013 2000 6752 5000 0003