Woda w jednej oponie może być miejscem wylęgu nawet 10 000 komarów

Co możesz zrobić by komarów było mniej?


•    Usuwając źródła stojącej wody wokół domu i w ogrodzie, znacznie zmniejszysz liczebność populacji komarów oraz ograniczysz ich uciążliwość w otoczeniu.
•    Usuń wszelkie niepotrzebne pojemniki, w których może gromadzić się deszczówka, np. puszki, butelki, słoiki, zabawki (te, które są przydatne odwróć do góry dnem). Pozbądź się starych opon (woda w jednej oponie może być miejscem wylęgu nawet 10 000 komarów).
•    Wodę w pojemnikach gospodarstwa domowego wymieniaj systematycznie co 3-4 dni, zwłaszcza w miesiącach letnich.
•    Pojemniki, w których zbierasz deszczówkę, przykryj.
•    Systematycznie czyść rynny z liści i gruzu, aby woda mogła swobodnie spływać.
•    Czyść basen, zamontuj filtry, a gdy nie będzie już potrzebny opróżnij go i zabezpiecz.
•    Zarybiaj ozdobne oczka wodne i stawy drobnymi rybkami, które będą zjadały pojawiające się larwy.
•    W oczkach wodnych zamontuj urządzenia, które będą utrzymywały stałą cyrkulację wody.
•    Jesienią i wiosną usuwaj komary, które znalazły schronienie w takich pomieszczeniach jak strychy, piwnice.

PAMIĘTAJ! KOMAR NIE WYLĘGNIE SIĘ BEZ DOSTĘPU DO STOJĄCEJ PRZEZ KILKA DNI WODY.

WYSTARCZY DZIECIĘCE WIADERKO BY W TWOIM OTOCZENIU WYLĘGAŁO SIĘ KILKASET KOMARÓW DZIENNIE.


Cykl rozwojowy komara:

Do rozwoju komarów niezbędna jest woda i odpowiednia temperatura.
W optymalnych warunkach w miesiącach letnich pełny cykl rozwoju trwa 7–14 dni. Wyróżniamy w nim cztery stadia:

Jaja: samice niektórych gatunków składają od 150–400 sztuk jaj na powierzchni stojącej wody, z których po ok. 2 dniach wylegają się larwy.
Larwy: poruszają się w wodzie a ich budowa ciała umożliwia zwisanie głową w dół, dzięki czemu jednocześnie oddychają i pobierają pokarm. Aby zlikwidować larwy i nie dopuścić do rozwoju komara stosujemy biopreparaty, które muszą trafić do wody by mogły być pobrane wraz z pokarmem przez larwę.
Poczwarki: po przekształceniu się larwy w poczwarkę ustaje proces odżywiania, dlatego są one odporne na działanie np. biopreparatów. W tym stadium zachodzą procesy przemiany.
Dorosły owad: po około 2–3 dniach poczwarka staje się dorosłym osobnikiem komara, który po pewnym czasie odlatuje na ląd samice  komarów żywią  się  krwią  ludzi  i  zwierząt. Jest im ona niezbędna do produkcji jaj. 2–3 dni po posiłku samica jest w stanie złożyć 150–400 jaj.

Rozwój komarów jest ściśle uzależniony od dostępności wody.

Wysoka trawa oraz krzewy i zarośla stanowią wyłącznie miejsca schronienia dorosłych osobników. W trawie i krzewach nie wylęgają się komary.

Ciekawostki:
•    W  sezonie  letnim  samice  komarów  przeżywają  kilka  tygodni, w zimie kilka miesięcy.
•    W środowisku występuje wielu naturalnych wrogów komara, m.in. ryby karpiowate, żaby oraz ważki.
•    Samice z rodzaju Culex, dominującego latem, są zdolne do migracji na odległość około 1 km od miejsca wylęgu.
•    Eliminacja larw komarów zapobiega rozwojowi osobników dorosłych  i  zmniejsza  użycie  chemicznych  środków owadobójczych.


Żródło:   https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/2554/Komar%20ulotka%20A4%20na%20trzy-ok-22-05-13.pdf