Ankieta

dotycząca chęci uczestnictwa w programie wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania. Ankieta ma charakter sondażowy. Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy.

Wypełnione ankiety należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, w pokoju nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, do sołtysów lub przesyłając drogą elektroniczną na adres czernica@czernica.pl w terminie do 30 czerwca 2018 r.

ANKIETA DO POBRANIA