Co dalej z chodnikiem przy ulicy Kolejowej do szkoły w Dobrzykowicach

Kiedy zostanie wybudowany chodnik wzdłuż drogi powiatowej Nr 1923D na odcinku  od ul. Wrocławskiej do przejścia dla pieszych przy ul. Modrzewiowej (zadanie własne Powiatu Wrocławskiego).

 

1. Deklaracja Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego z dnia 23 marca 2017 r. w trakcie wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach TUTAJ (od 13:00 minuty filmu do 14:06 minuty)

2. Deklaracja Czonka Zarządu Powiatu Wrocławskiego Michała Trębacza z dnia 25 lutego 2017 r. w trakcie uroczystości wkopania pierwszej łopaty pod budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach TUTAJ (od 15:20 minuty filmu do 16:55 minuty)


Chronologia zabiegów Wójta Gminy Czernica o budowę tego chodnika przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

1) 22.12.2016r. -  złożenie wniosku po raz pierwszy do programu „Bezpieczna droga”, polegającego
                               na  budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w latach 2016-2018 z 50%
                               udziałem  środków gminy.
                               Treść wniosku: TUTAJ

2) 20.03.2017r. – przypomnienie Staroście o braku odpowiedzi na wniosek Wójta.
                               Treść przypomnienia: TUTAJ

3) 04.05.2017r. – odpowiedź Starosty o wyborze chodnika w Kamieńcu Wrocławskim oraz
                               opracowaniu projektu m. in. chodnika w Dobrzykowicach z jego realizacją w 2018r.
                               Odpowiedź: TUTAJ 

4) 21.06.2017r. – pismo w sprawie chodnika w Chrząstawie Wielkiej i zgoda Gminy na realizację
                               chodnika w Kamieńcu Wrocławskim, oraz uwaga że w 2018r. priorytetowy jest 
                               chodnik w Dobrzykowicach.
                               Odpowiedź:  TUTAJ

5) 27.06.2017r. – odpowiedź Starosty o zabezpieczeniu środków na chodnik w  Kamieńcu               
                               Wrocławskim i deklaracja o woli realizacji w 2018r. chodnika w Dobrzykowicach.
                               Odpowiedź: TUTAJ

6)   9.11.2017r. – kolejny wniosek złożony do programu „Bezpieczna droga” przez Wójta Gminy
                              Czernica.
                              Wniosek: TUTAJ

7) 26.01.2018r. – uzgodnienie przez Wójta Gminy Czernica koncepcji projektu chodnika.
                               Uzgodnienie: TUTAJ

8) 29.01.2018r. – wniosek Wójta Gminy Czernica o doświetlenie i sygnalizację świetlną przy przejściu
                               dla pieszych przy ul. Modrzewiowej.
                               Wniosek: TUTAJ

9) 11.05.2018r. -  pytanie do Pana Starosty kiedy powstanie ten chodnik.
                               Wystąpienie: TUTAJ

Co zabezpieczyła i wykonała Gmina ze środków podatników Gminy:

1)    zabezpieczenie w dokumentach finansowych (budżet i wieloletnia prognoza finansowa) w latach 2016-2018 po 300 tys. zł na dofinansowanie zadań Powiatu Wrocławskiego i Województwa Dolnośląskiego w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich;

2)    23.02.2018r. Gmina odebrała wykonane oświetlenie drogowe (8 lamp led) za kwotę 51 tys. zł. sfinansowane w całości z budżetu gminy, na ul. Kolejowej (droga powiatowa) w Dobrzykowicach, na odcinku od ul. Wrocławskiej za skrzyżowanie z ul. Modrzewiową, na którym  to odcinku priorytetowym ma być  budowany chodnik przez Powiat Wrocławski.
 

Czernica, 18 maja 2018r.                                                                   Zastępca Wójta Gminy Czernica

                                                                                                                              Andrzej Czech

 

c.d chronologii

10) 13 lipca 2018 r. godz. 15:11 - wystąpienie elektroniczne do gminy z projektem umowy z prośbą o uwagi. Wystąpienie: TUTAJ

11) 16 lipca 2018 r. - odpowiedż Wójta Gminy na prośbę o uwagi do projektu umowy. Odpowiedź: TUTAJ

12) Ogłoszenie o przetargu TUTAJ

13) Zawiadomienie o uniewważnieniu postępowania TUTAJ

14) Pismo Wójta Gminy Czernica do Starosty Powiatu Wrocławskiego ws. podania terminu realizacji budowy chodnika TUTAJ

15) Odpowiedź Starosty Powiatu Wrocławskiego ws. podania terminu realizacji budowy chodnika TUTAJ

16) Pismo do Starosty Powiatu Wrocławskiego ws. przesłania umowy na realizację budowy chodnika TUTAJ

17) Odpowiedź Starosty Powiatu Wrocławskiego ws. przesłania umowy na realizację budowy chodnika TUTAJ   SKAN_UMOWY