Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

18.06.2018r. o godzinie 12.00 w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:

1.    Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernica.
2.    Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Adam Jaskuła