Zebranie wiejskie sołectwa Dobrzykowice

W dniu 18.06.2018 r.(poniedziałek) odbędzie się zebranie wiejskie. I-termin zebrania o godz. 18.00 II termin o godz.18,15. Miejsce zebrania Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach.
Porządek zebrania:
- Uchwała w sprawie ilości punktów sprzedaży alkoholu.
- Planowana trasa przebiegu gazociągu przez Dobrzykowice.
- Zajęcia sportowo – rekreacyjne w okresie wakacyjnym.
- Sprawy różne.


Jerzy Siatka
Sołtys wsi Dobrzykowice