Zebranie wiejskie sołectwa Chrząstawa Wielka

Zebranie wiejskie sołectwa Chrzastawa Wielka - 27.06.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej - pierwszy termin godz. 18.00 drugi termin godz. 18.15
tematy zebrania:

1) Zatwierdzenie uchwaly w sprawie punktow sprzedazy alkoholu.
2) Sprawy rozne

zapraszam
Sołtys Chrząstawy Wielkiej
Marcin Ratajczyk