Zebranie wiejskie sołectwa Ratowice

W dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Ratowice. Termin II zebrania godz. 18.15 , miejsce zebrania świetlica wiejska w Ratowicach.

Porządek zebrania

1. Podjęcie uchwały w sprawie ilości punktów sprzedaży alkoholu.

2. Ankieta dotycząca chęci uczestnictwa w programie wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania.

3. Planowana trasa przebiegu gazociągu przez Ratowice.
4. Sprawy różne

Jarosław Jagielski
Sołtys wsi Ratowice