Wydatki na drogi w latach 2010-2018

.Dotacje pozyskane na modernizację dróg gminnych w latach 2010-2018