Podwale w Kamieńcu w remoncie


Rozpoczął się remont ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim. W ramach robót zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową i odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową do wału przeciwpowodziowego (etap 1A). Roboty realizuje firma Pro-Tra Building Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, które zgodnie z umową mają się zakończyć do 31 sierpnia 2018 r. Koszt umowny  to 685 826 zł sfinansowany będzie z budżetu gminy oraz w części ze środków pochodzących od osób fizycznych.