Widawska w Dobrzykowicach w remoncie


Trwa remont ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach na odcinku ok. 340 m. W ramach robót wykonana zostanie m.in. nowa podbudowa wraz z nawierzchnią bitumiczną, chodnik oraz odwodnienie. Roboty realizuje firma Pro-Tra Building Sp. z o.o. z Wrocławia, które zgodnie z umową mają się zakończyć do 31 sierpnia 2018 r. Koszt umowny  to 650 000 zł sfinansowany będzie z budżetu gminy.