Leśna w Łanach w remoncie


Trwa remont  ul. Leśnej w Łanach. W ramach robót wykonana zostanie nowa konstrukcja i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Roboty realizuje konsorcjum firm POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. z Cieślik k. Oleśnicy i WIBUD Sp. z o.o. z Wrocławia . Roboty mają się zakończyć zgodnie z umową do 28.09.2018r. Koszt realizacji wyniesie ok 141 tys. zł i sfinansowany będzie w całości z budżetu gminy.