Termomodernizacja na półmetku

W dniu 20.06.2018 r. dokonano odbioru etapu A zadania inwestycyjnego pod nazwą „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. W jego wyniku ocieplono ściany fundamentowe i wszystkie ściany zewnętrzne, częściowo od strony wewnętrznej, oraz ocieplono strop i stropodach, a także wymieniono sześć okien oraz troje drzwi.

Wartość wykonanych robót wyniosła 1.431.492,45 zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy.   Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Gmina Czernica otrzymała dofinansowanie projektu w wysokości 54,40 % wartości netto przeprowadzonych prac.