Chodnik w Wojnowicach na półmetku

Trwają roboty budowlane przy ul. Głównej w Wojnowicach gdzie na odcinku ok. 730 m powstaje m.in. nowy chodnik, renowacja przepustów i rowu przydrożnego wraz
z rozbudową odwodnienia przebudowywanego odcinka i przebudową hydrantów
na podziemne. Prace realizuje firma PLAYLAND z Brzegu, które zgodnie z umową mają się zakończyć do 7 września 2018 r. Koszt umowny to 418 128,76 zł sfinansowany będzie z budżetu gminy.