Będzie bezpieczniej na placu zabaw

Trwają roboty budowlane na placu zabaw przy boisku w Wojnowicach. W ramach robót wykorytowano całą powierzchnię placu, na której zostanie wyłożona geowłóknina zasypana piaskiem. Roboty realizuje firma pn. TRANSPORT CIĘŻAROWY Rafał Andrusyn z Chrząstawy Małej. Zgodnie z umową roboty mają zakończyć się do 20.07.2018 r. Umowny koszt realizacji zadania wyniesie 8 804,00 zł. i w całości będzie sfinansowany z budżetu gminy. Jest to drugi etap prac na tym placu. W pierwszym, zrealizowanym  w marcu 2018, wydatkowano 34 391,14 zł. na zakup i zamontowanie nowych urządzeń. Łączne koszty robót budowlanych i wyposażenia placu zabaw, pokryte z budżetu gminy wyniosą 43 195,14 zł.