Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

W związku z koniecznością zapewnienia miejsc przedszkolnych wszystkim dzieciom, będących mieszkańcami Gminy Czernica, Wójt ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zaprasza do składania ofert.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem i materiałami, dotyczącymi zasad i warunków konkursowych: POBIERZ PDF

OFERTA KONKURSOWA - DOC

ZOBOWIĄZANIE - DOC