Otrzymaliśmy dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czernica ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018”.

W dniu 19 lipca 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Czernica dofinansowanie do projektu pn. „Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czernica - zakup sprężarki do powietrza oddechowego” ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018”.


W wyniku decyzji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego gmina otrzymała 10.000 zł na zakup zestawu sprężarkowego do powietrza oddechowego.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy zaplecza technicznego Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Czernica. Zakupiona sprężarka będzie wykorzystywana do napełniania butli powietrznych w aparatach ochrony dróg oddechowych (ODO) będących na wyposażeniu wszystkich jednostek OSP. Obecnie wszystkie butle z naszych jednostek, korzystają z uprzejmości Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, gdzie dokonywane jest napełnianie butli. Realizacja projektu pozwoli na umiejscowienie sprężarki w siedzibie OSP Kamieniec Wrocławski, w której dostępna jest wykwalifikowana kadra, która posiada przeszkolenie oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi i napełniania butli powietrzem oddechowym.

Tym samym zakupione urządzenie będzie kluczowym sprzętem ratowniczym, pozwalający podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czernica, powiatu wrocławskiego jak również mieszkańców innych regionów kraju przebywających okresowo na terenie naszej gminy.

Projekt sfinansowany w ramach konkursu pn.”Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018″