Widawska w Dobrzykowicach odebrana

W dniu 10 września br. dokonano odbioru ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach na odcinku ok 340 m.


W ramach przebudowy ulicy została wybudowana nowa podbudowa, nawierzchnia jezdni z asfaltu, zjazdy do posesji, chodnik oraz odwodnienie. Roboty drogowe zrealizowała firma Pro-Tra Building Sp. z o.o. z Wrocławia, za 670 000zł pochodzące z budżetu gminy.