Powołano komisję ds.szacowania szkód

w związku z wystąpieniem silnego opadu gradu w dniu 24.08.2018 r.