Szkoły przyszłości Gminy Czernica

Wrzesień 2018 roku to ostatni miesiąc realizacji projektu „Szkoły przyszłości Gminy Czernica”, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera.
Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach. Rok szkolny 2017/2018 był dla tych szkół rokiem bardzo bogatym w zajęcia dodatkowe, pokazy i szkolenia.  W ramach projektu, którego odbiorcami było 260 uczniów oraz 41 nauczycieli zrealizowano:
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów młodszych na etapie przechodzenia na kolejny etap kształcenia  dla 6 grup po 30 godzin;
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dla 7 grup po 30 godzin;
- zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla 6 grup po 30 godzin;
- zajęcia pozalekcyjne z przyrody metodą eksperymentu dla 3 grup po 30 godzin;
- zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla 9 grup po 30 godzin;
- 36 pokazów pn. Naukowe Show w zakresie nauk ścisłych i technicznych, m.in. Ciekły azot, Kraina suchego lodu, Chemiczne substancje, Świat robotów, Cuda z fizyki, Magiczne mikstury i bańki mydlane;
- laboratorium programowania dla 10 grup po 30 godzin;
- półkolonie letnie - laboratorium eksperymentów dla 10 grup po 45 godzin;
- szkolenia I i II stopnia z biofeedbacku w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych 4 nauczycieli z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami;
- studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego dla 2 osób;
- szkolenia z kształtowania umiejętności społecznych dla dwóch grup nauczycieli po 8 godzin;
- szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia zajęć przyrodniczych metodą eksperymentu;
- szkolenie dla nauczycieli z tworzenia gier komputerowych;
- szkolenia dla nauczycieli z programowania z elementami matematyki.
 
Ponadto w obu szkołach wyposażono  pracownie matematyczne, przyrodnicze, ze specjalnymi potrzebami, języków obcych, matematyczne w sprzęt i pomoce dydaktyczne warte niemal 135 000,00 zł.
 
Projekt „Szkoły przyszłości Gminy Czernica” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, zwanego dalej „Projektem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zdjęcia autorstwa: Doroty Pelc, Edyty Sędzimir-Knap, Anny Świtkowskiej, Moniki Woźniak, Anety Fiskies.