Zebrania wiejskie

terminy zebrań wiejskich

 


GAJKÓW

 Zebranie wiejskie w Gajkowie 26.09.2018r o godz 18.00 drugi termin 18.15

Temat zebrania:
1. Podział funduszu sołeckiego na 2019r
2. Planowane inwestycje na 2019r
3. Sprawy różne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gajkowa

                                     Sołtys Gajkowa – Tadeusz Fugol
 


KAMIENIEC WROCŁAWSKI

Zebranie Wiejskie w Kamieńcu Wrocławskim 25.09.2018r  świetlica przy ul. Wrocławskiej
Godzina: I termin 18.00,   II termin18.15

Porządek zebrania:
1. Podział funduszu sołeckiego na rok 2019
2. Zgłoszenie wniosków do budżetu Gminy na rok 2019
3. Zmiana w funduszu sołeckim na rok 2018
4. Sprawy bieżące

sołtys Beata Jakielaszek  


CHRZĄSTAWA MAŁA

W dniu 26.09.2018 (środa )  o godz.19.30 - I Termin, o 19.45 -II Termin

w Nowej Świetlicy

 Porządek Zebrania:

1.  Funduszu Sołecki na  2019 r.
2. Plan inwestycyjny na  2019 r.
2. Zmiany w funduszu Sołeckim 2018 r.
3. Sprawy Różne.


Sołtys Wsi Stanisław Pawlik


ŁANY

W dniu 24.09.2018( poniedziałek)  o godz.19.00 -I Termin, o 19.15 -II Termin

w Świetlicy Klubu PKS Łany

 Porządek Zebrania:

1. Podjecie uchwały na temat Funduszu Wiejskiego na 2019 r.
2. Zatwierdzenie wniosków inwestycyjnych na 2019 r.
3. Sprawy Różne.


Sołtys Wsi Łany Ryszard Wychudzki


DOBRZYKOWICE

w dniu 27.09.2018 r. o godz. 17.45 w starej Szkole Podstawowej
(przy ul. Szkolnej 1) w Dobrzykowicach odbędzie się zebranie wiejskie  na temat:


1.    Podział funduszu sołeckiego na 2019 r.
2.    Propozycje zadań gminnych i powiatowych na 2019 r.
3.    Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy
 


JESZKOWICE

w dniu 26.09.2018 roku (środa), I termin zebrania godzina 18:00, II termin zebrania godzina 18:15.

Proponowany porządek zebrania:

1. Zmiana w funduszu sołeckim na rok 2018
2. Podział funduszu sołeckiego na rok 2019
3. Sprawozdanie radnego wsi Jeszkowice
4. Przdstawienie pisma Dyrektor Biblioteki Publicznej w sprawie likwidacji filii nr 5 w Jeszkowicach
5. Sprawy różne

Marzena Zabawska

Sołtys wsi Jeszkowice


WOJNOWICE

w dniu 21.09.2018 roku (piątek) o godz. 18:45 (II termin o godz. 19:00) w Świetlicy Wiejskiej w Wojnowicach.

Proponowany porządek zebrania:

1. Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
2. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu gminy do realizacji w 2019 roku.
3. Sprawy różne.

Kamil Antas

Sołtys wsi Wojnowice 


CHRZĄSTAWA WIELKA

w dniu 26.09.2018 roku (środa) o godz. 20:00 (II termin o godz. 20:15) w Świetlicy Wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej.

Proponowany porządek zebrania:

1. Przyjęcie zadań do Funduszu Sołeckiego na 2019 r.
2. Zmiany w Funsuszu Sołeckim 2018 r.
3. Sprawy różne. 

- Zebranie w celach dokumentacyjnych może być filmowane.

Marcin Ratajczyk

Sołtys wsi Chrząstawa Wielka 


CZERNICA

w dniu 24.09.2018 roku (poniedziałek) o godz. 18:15 (II termin o godz. 18:30) w Świetlicy Wiejskiej w Czernicy.

Proponowany porządek zebrania:

1. Podjęcie uchwał w sprawie:
     - zmiany w realizacji zadań w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2018.
     - realizacji zadań w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2019.

2. Wnioski do  projektu budżetu na 2019r.

3. Sprawy różne.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W ZEBRANIU!
 


KRZYKÓW

W dniu 27.09.2018r  czwartek o godz. 18.00 II termin 18.15 w Świetlicy Wiejskiej


1)    Podział  Funduszu Sołeckiego na 2019r.
2)    Przygotowanie wniosku do budżetu na 2019r.
3)    Sprawy różne


                                                         Paweł Falkiewicz
                                                         Sołtys Krzykowa


 RATOWICE

W dniu 27.09.2018r  czwartek o godz. 18.00,   II termin 18.15

1.    Podział  Funduszu Sołeckiego na 2019r.
2.    Sprawy różne


                                                         Jarosław Jagielski
                                                         


 NADOLICE WIELKIE

W dniu 27.09.2018r  czwartek o godz. 18.30,   II termin 18.45 w Swietlicy Wiejskiej

1.    Podział  Funduszu Sołeckiego na 2019r.
2.    Sprawy różne


                                                       Leszek Kusiak