BĘDZIE NOWE OŚWIETLENIE DROGOWE ODCINKÓW ULIC SPORTOWEJ I WIDAWSKIEJ W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

W dniu 12 września br. nastąpiło przekazanie terenu budowy dla zadania pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chrząstawa Wielka ul. Sportowa, Widawska, gmina Czernica”.

Prace będzie realizowała Firma Handlowo Usługowa „MIKAR” z Oleśnicy. W ramach robót powstanie nowe oświetlenie drogowe składające się z szesnastu punktów świetlnych.


Wykonanie zadania, zgodnie z zawartą umową, ma nastąpić do 05.12.2018r.


Wartość umowna zadania wynosi 126030,23 zł i w całości będzie sfinansowana z budżetu gminy.