Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.


Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 11 września 2018 r. będzie kontynuowane w dniu 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.
Porządek posiedzenia:
 
1.    Rozpatrzenie skargi skierowanej pismem Przewodniczącego Rady Gminy Czernica z dnia 05-09-2018r.
 
Przewodnicząca Komisji

Magdalena Brandys