PRZERWANA SESJA

W dniu 3 października 2018 r. doszło do przerwania obrad.