WZNOWIENIE OBRAD PRZERWANEJ SESJI

Wznowienie obrad sesji Rady Gminy Czernica przerwanej w dniu 3 października 2018 r., odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. o godzinie 16.00 w sali nr 19 w Urzędzie Gminy Czernica.