Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

10.10.2018 r. o godzinie 14.00 w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Czernica

Porządek posiedzenia:
1.    Ocena realizacji zadań w zakresie prac melioracyjnych.
2.    Ocena funkcjonowania ZGK Czernica jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3.    Ocena stanu realizacji inwestycji po trzech kwartałach 2018 r.
4.    Opiniowanie uchwał Rady Gminy Czernica.
5.    Spawy różne.                                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                             Adam Jaskuła