CHODNIK DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNICY DO REMONTU

W dniu 5 października br. przekazano wykonawcy teren budowy dla realizacji zadania „Remont chodnika przy pl. Jana Pawła II w Czernicy”.

 

W ramach robót wykonane zostaną nowe krawężniki, obrzeża, nowa konstrukcja i nawierzchnia chodnika z kostki betonowej. Poprawione zostanie również odwodnienie drogi przy chodniku. 


Roboty zrealizuje firma DROGTIM Adam Pawłucki z Kątnej. Prace mają się zakończyć zgodnie z umową do 30.11.2018 r. Koszt realizacji wyniesie ok. 93 tys. zł. i finansowany będzie w całości z budżetu gminy.