Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

15 października 2018 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica

Porządek posiedzenia:

1.    Ocena realizacji zadania związanego z utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
2.    Analiza działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czernica.
3.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.

 
Przewodnicząca Komisji

Magdalena Brandys