Lepiej poznać problemy osób niepełnosprawnych

10 października w świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach z inicjatywy pana Ryszarda Kuczyńskiego, wiceprzewodniczącego Wrocławskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie, poświęcone problemom osób z niepełnosprawnościami.

Wzięli w nim udział m.in. Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica, Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego, grupa gminnych kandydatów ubiegających się o funkcje publiczne w tegorocznych wyborach samorządowych.

Spotkanie - otwarte i dostępne dla każdego mieszkańca - było doskonałą sposobnością do zaprezentowania i przedyskutowania wielu kwestii związanych z codziennym życiem osób niepełnosprawnych. Chodzi o pomoc w rehabilitacji i zatrudnieniu, dostępność do różnych miejsc w przestrzeni publicznej, zapobieganie barierom architektonicznym, korzystanie z  pomocy asystenckiej i teleopieki.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że jest jeszcze wiele projektów, programów, rozwiązań organizacyjnych, które warto wdrożyć. Wymaga to współpracy urzędów i organizacji. Stałą troską powinno być też podnoszenie świadomości społecznej o niepełnosprawności. Włodzimierz Chlebosz, Wójt Gminy Czernica przekazał najistotniejsze informacje o tym co w ostatnich latach nasza gmina zrealizowała na rzecz osób z niepełnosprawnościami (dostępne TUTAJ). Zgodzono się, aby tak ważną tematykę regularnie kontynuować w przyszłości, zawsze zapraszając do aktywnego udziału w przedsięwzięciach przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych.