Miła do modernizacji

W dniu 12 października br. przekazano teren budowy dla zadania pn.: „Modernizacja ul. Miłej w Gajkowie”, poprzedzone podpisaniem umowy w dniu 10 października br. w Urzędzie Gminy Czernica w obecności sołtysa Gajkowa Tadeusza Fugola, który wraz z mieszkańcami zabiegał o jej remont.

Prace będzie realizowała firma MAKROBRUK z Domaniowa. Zakres robót przewiduje m.in. wykonanie nowej podbudowy wraz z nawierzchnią z asfaltobetonu oraz powierzchniowe odwodnienie na odcinku ok.166 m.

Wartość umowna zadania wynosi 148.816,47 zł. i w całości zostanie sfinansowana z budżetu gminy. Umowny termin wykonania, do 20 grudnia 2018r.