Dodatkowe dofinansowanie dla gminy Czernica!

572 tys. złotych więcej na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej.

Po wielu miesiącach zabiegów Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dodatkowe dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej. Modernizacja szkoły to element dużego projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”,  realizowanego przez ostatnie 2 lata na terenie naszej gminy. W wyniku pozytywnej decyzji Zarządu Województwa, Gminie Czernica zwiększono przyznane dotychczas dofinansowanie RPOWD z kwoty 909 795 zł do wysokości 1 481 941 zł, tj. o dodatkowe 572 145 zł. Dzięki podjętym działaniom przedmiotowe zadanie zostanie zrefundowane do budżetu gminy Czernica w maksymalnej dopuszczalnej wysokości 85%.

Roboty budowlane związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej zostały zakończone, natomiast obecnie trwa proces rozliczenia zadania z Instytucją Organizującą Konkurs. Więcej szczegółów o projekcie dostępne tutaj.