Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

14 listopada 2018 r. godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 14 listopada 2018 r. godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.


Porządek posiedzenia:

1.    Opiniowanie w sprawie stawek podatkowych na rok 2019.
2.    Analiza realizacji inwestycji trzech kwartałów 2018 roku.
3.    Analiza projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2019.
4.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.

 
Przewodnicząca Komisji

Magdalena Brandys