Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Czernica.

 

Porządek posiedzenia:

1.    Wstępne zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Czernica na 2019 r.

 
Przewodnicząca Komisji

           Katarzyna Moroz