Posiedzenia komisji

Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - 03.12.2018 r. o godzinie 8.00 w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Czernica.

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dnia 3 grudnia 2018 r. o godz. 8.00 w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Czernica na 2019 r.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 r.
3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2018.
4. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Daniel Urban


-----------------------------------------------


Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 03.12.2018 r. o godzinie 8.00 w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Czernica na 2019 r.
2.Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Adam Jaskuła